Żłobek Anglojęzyczny

BASIC STEPS

Najczęściej zadawane pytania przez Rodziców

 

Chciałbym zapisać dziecko do waszego żłobka, co powinienem wiedzieć?
Nasz żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 do 2,5 lat. 

 

Kto prowadzi zajęcia ?
W ciągu dnia dziećmi opiekują się nauczyciele anglo- i polskojęzyczni . Kadra nauczycielska to opiekunowie, posiadający pełne kwalifikację oraz doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Nad całością pracy nauczycieli czuwa Dyrektor. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce. W trakcie zajęć nauczyciele zwracają szczególną uwagę na rozwój wszystkich sprawności intelektualnych, fizycznych i manualnych swoich wychowanków, stosując różnorodne gry i zabawy. Poświęcając dzieciom maksimum uwagi, zachęcają je do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, dbają jednocześnie o to, aby odbywająca się poprzez zabawę nauka była zawsze przyjemna i efektywna.

 

Czy jest możliwość obejrzenia żłobka oraz wzięcia udziału w zajęciach?
Jak najbardziej tak! Jest to doskonały sposób, aby pokazać Państwu jak funkcjonuje żłobek, w jaki sposób prowadzone są zajęcia. Rodzic może odwiedzić naszą placówkę wraz ze swoją pociechą, aby dziecko mogło również zobaczyć zajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem w celu umówienia indywidualnego terminu wizyty. Można też skorzystać z zajęć adaptacyjnych „Od niemowlaka do przedszkolaka” organizowanych przez nasze przedszkole i żłobek w sierpniu (szczegóły w zakładce „Zajęcia adaptacyjne”).

 

Czy mogę towarzyszyć dziecku w jego pierwszych dniach w żłobku?

Oczywiście. Rodzice mogą towarzyszyć swoim pociechom w pierwszych dniach września, aby ułatwić maluszkom aklimatyzację w nowym dla nich środowisku. Zawsze radzimy Rodzicom, aby stopniowo skracali czas kiedy towarzyszą dziecku, aby maluszek uczył się samodzielności i miał możliwość oswojenia się zarówno z nauczycielem jak i grupą rówieśników. 

 

Co Państwo proponują w ramach wyżywienia?
W ramach wyżywienia dzieci spożywają drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zwraca szczególną uwagę na dzieci z uczuleniem pokarmowym i dba o ich dietę.

 

Czy jest możliwość zamówienia posiłku dla alergika?
Tak. Dla dzieci z alergią zamawiane są inne posiłki niż dla  całej grupy. Wypełniając kartę zapisu rodzice zaznaczają, na co dziecko jest uczulone.  Takie informacje trafiają do  firmy cateringowej oraz do nauczycieli, którzy odpowiedzialni są za to, aby dziecko nie dostawało nic, na co jest uczulone.


W ofercie piszecie Państwo, że żłobek jest przyjazny alergikom. Na czym to polega?

Nasz żłobek został tak zaprojektowany, by do minimum zmniejszyć kontakt dzieci z alergenami wziewnymi i kontaktowymi:

- korytarze , toalety , jadalnia i szatnia zostały wykończone płytkami ceramicznymi,  a w salach zajęć położono wykładziny PCW firmy Tarkett. W obiekcie nie ma dywanów, chodników ani wykładzin dywanowych, ze względu na gromadzenie się w nich ogromnych ilości roztoczy;
- wszystkie toalety są bardzo dobrze wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej, dzięki czemu poziom wilgotności pomieszczeń ograniczony jest do minimum;
- w trosce o jakość powietrza zastosowano tradycyjny system ogrzewania tj. grzejniki konwencjonalne firmy Kemi, które nagrzewają powietrze bezpośrednio, a zatem nie poruszają cząsteczek kurzu;
- zamiast zasłon i firanek w oknach zawieszono żaluzje pionowe (tzw. verticale).

 
Czy jest leżakowanie?

Tak, codziennie po obiedzie dzieci mają czas na odpoczynek na leżaczkach, chyba że rodzic wyraźnie zaznaczy, że nie chce, aby jego dziecko leżakowało.

 

Czy dzieci są ubezpieczone?

Rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia grupowego proponowanego przez placówkę lub mogą indywidualnie ubezpieczyć dziecko, jednak prosimy w tym wypadku o dostarczenie do żłobka kopię polisy. Żłobek korzysta z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej TU InterRisk S.A. Szczegóły dotyczące wysokości składki oraz warunków ubezpieczenia dostępne są w sekretariacie.

 

Kiedy rozpoczynają się zapisy?

Termin rozpoczęcia zapisów podawany jest w zakładce   ‘Oferta’


Ile wynosi czesne za żłobek?

Czesne w roku szkolnym-  2015/2016 wynosi 750,00 zł za całodzienny pobytu dziecka w żłobku.


Chciałbym się spotkać i porozmawiać z dyrektorem – kiedy byłoby to możliwe?

Dyrektorem Żłobka jest Pani Joanna Pindel. Spotkania z rodzicami są umawiane w indywidualnych terminach, które należy ustalić w sekretariacie.


Czy w przypadku zapisania rodzeństwa będę miał/a zniżkę?

Tak, w przypadku, gdy do jednej z 3 placówek prowadzonych przez International House Integra Bielsko  tj. Przedszkola Anglojęzycznego ” First Steps”  lub  Żłobka „Basic Steps” lub Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Primary Steps” uczęszcza  w tym samym roku szkolnym rodzeństwo Dziecka, wówczas  każda  rata czesnego  w przypadku drugiego  dziecka  pomniejszona jest o rabat w wysokości 50 zł , a w przypadku  trzeciego i następnego dziecka o rabat w wysokości  100 zł. W ramach programu Rodzina + przysługuje dodatkowy rabat  na każdą ratę czesnego w wysokości 40 zł na pierwsze dziecko.