Żłobek Anglojęzyczny

BASIC STEPS

ODDZIAŁY ŻŁOBKOWE ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Oddział dla dzieci od 12 miesiąca życia do 2,5 lat 

Założenia organizacyjne:  
1. Przedział wiekowy: 

od 12 miesięcy (wyłącznie dzieci chodzące samodzielnie) do 2,5 lat

2. Liczba dzieci w grupie:              

6 - 8

3. Godziny pracy oddziału:             

7:00-17:00

4. Prowadzący grupę:                     

opiekun (wykształcenie pedagogiczne) + asystent opiekuna (stażysta)

5. Dzieciom serwowane są:    

śniadania, dwu-daniowy obiad oraz pożywna, gęsta zupa, podwieczorek, napoje

6. Raz w tygodniu dzieci mają organizowane zajęcia:

taniec*, Dogoterapia, Mali Sportowcy

 
7. Zajęcia z języka angielskiego:   
codziennie po  15 min, prowadzone przez nauczyciela "native speaker"
8. Miesięczne czesne:                      
 
895,00 zł/miesiąc - pobyt w godz. 7:00-17:00

                                                 Planowana wersja ramowego rozkładu dnia**

Plan dnia

7:00-8:30 - sala nr 1

Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, w tym zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

8:30 – 9:00 – sala nr 1,2.
Czynności higieniczno- sanitarne, przygotowanie dzieci do śniadania.
Śniadanie – nauka samodzielnego spożywania posiłków, szczotkowanie zębów.

9:00 – 9:45 – sala nr 1.

Zajęcia z języka angielskiego,
5 razy w tygodniu prowadzone przez nauczyciela „Native speaker”. Odpowiednio po 15 minut w grupach Little Chefs 1,2,3

9:15 – 10:00 - sala nr 1,2.

„Poranek zabaw” - zabawy integrujące grupę dzieci, w tym zabawy orientacyjno-porządkowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy rozwijające koordynację ruchową, sprawność manualną, percepcję wzrokową, słuchową.

9:45- 11:15 – sala nr 1,2

„Aktywne zabawy maluszków”
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, w tym zajęcia muzyczno-ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali gimnastycznej.
Czytanie i opowiadanie bajek, słuchanie muzyki, śpiewanie, zajęcia plastyczne, krótkie zajęcia edukacyjne.

11:15 – 11:45

Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do obiadu.
Obiad.

11:45 -14:15

Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do poobiedniego odpoczynku tzw. „leżakowania”, w tym kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne.

14:15- 14:30

Czynności porządkowe i higieniczno-sanitarne, przygotowanie dzieci do podwieczorku.
Podwieczorek.

14:30-16:30
Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

16:30-17:00
Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

 

*Dodatkowo:
1 raz w tygodniu (20 minut) zajęcia dodatkowe z tańca.
1 raz w miesiącu Dogoterapia

1 raz w tygodniu 30 minut zajęcia ogólno- rozwojowe "Mali Sportowcy"