Żłobek Anglojęzyczny

BASIC STEPS

Żłobek Anglojęzyczny „Basic Steps” prowadzi codzienne zajęcia w języku angielskim metodą CLIL w wymiarze od 15 do 30 minut dla dzieci od 1 roku życia do 2,5 lat. Zajęcia wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny, w oparciu o innowacyjny program autorski opracowany na bazie polskiej podstawy programowej pod patronatem MEN. Prowadzi je zespół wykwalifikowanych nauczycieli anglojęzycznych (native speakers) i polskich, znających język angielski.

 Dzieci powyżej 3 roku życia mają dużą zdolność przyswajania wiedzy i umiejętności – jest to doskonały czas by w tym okresie rozwoju dziecka wprowadzić język angielski, jako równoległy. Nawet w sytuacji, gdy część dzieci w grupie posługuje się rodzimym językiem polskim, który dla pozostałych dzieci jest językiem obcym, świat języka angielskiego wprowadzany jest w sposób naturalny, równolegle z językiem ojczystym. Rodzice często zakładają, iż jeśli dziecko nie mówi po angielsku bądź nie uczestniczy w zajęciach, to tym samym nie przyswaja wiedzy – jest to bardzo dalekie od rzeczywistości, ponieważ dzieci w tym wieku są niezwykle świadome tego, co dzieje się wokół nich i są zdolne przyswajać i przetwarzać, to co ich otacza. W tym wieku większość dzieci zamiast nauczyciela potrzebuje towarzysza zabaw, który w radosny i przyjazny sposób wprowadzi dziecko w świat języka angielskiego. Cel, który przyświeca nam w budowaniu ciepłej i pozytywnej relacji z każdym dzieckiem, to stworzenie przestrzeni zaufania, beztroski, zabawy i radości, która motywuje i zachęca dziecko do komunikowania się w języku angielskim i uczenia się go. Poprzez zajęcia, regularny rozkład planu dnia, uwzględniający proste czynności dnia codziennego (posiłki, mycie zębów, czas zabawę, zajęcia) i towarzyszącym im liczne piosenki, dzieci uczą się języka w sposób naturalny i podobnie traktują język angielski jako narzędzie komunikacji.

W Żłobku "Basic Steps" stosujemy metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning) polegającą na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno treści zwartych w podstawie programowej jak i samego języka.

Poprzez stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego realizujemy następujące cele:

  • rozwijamy i udoskonalamy kompetencje żłobkowicz w posługiwaniu się językiem angielskim,
  • zwiększamy wśród dzieci świadomość języka, zarówno polskiego jak i angielskiego,
  • w dalszym etapie przedszkolnym rozwijamy świadomość i wrażliwość międzykulturową, poszerzamy wiedzę o innych krajach, przygotowujemy dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
  • przyczyniamy się do zwiększania efektywności nauki angielskiego, co daje w przyszłości szanse swobodnej edukacji za granicą oraz uatrakcyjnia perspektywy pracy zawodowej.

Więcej na temat korzyści wynikających z kształcenia dwujęzycznego można przeczytać tutaj

Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci w wieku żłobkowym dopiero rozpoczynają przygodę z angielskim i nie jest możliwe realizowanie podstawy programowej wyłącznie w języku angielskim. Jest to stopniowy proces, który w miarę dorastania dzieci i doskonalenia języka angielskiego sprawia, że coraz obszerniejsze partie podstawy programowej mogą być realizowane w języku angielskim.

Dlatego też w  naszym żłobku zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim trwają 15 minut dziennie. W dalszym etapie kształcenia tj. w przedszkolu podstawa programowa podzielona jest na tygodniowe cykle. W każdym z nich wprowadzany jest i omawiany w języku polskim temat przewodni , a następnie jest on ćwiczony i utrwalany na zajęciach prowadzonych wyłącznie po angielsku, głównie przez nauczycieli „native speakers”. Np. nauczyciel polski wprowadza zagadnienia związane z pogodą i zjawiskami atmosferycznymi, a nauczyciel j. angielskiego na ich podstawie, opracowuje tematykę zajęć realizowanych w bloku angielskim. To sprawia, że dzieci uczą się nowych treści i zagadnień równocześnie w dwóch językach (polskim i angielskim) i traktują język angielski jako naturalne narzędzie komunikacji.

Ponadto dzieci uczestniczą w intensywnej nauce języka angielskiego. Tutaj główne kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się tym językiem. Już od pierwszych zajęć nauka języka angielskiego przebiega wyłącznie po angielsku. Jest to wynikiem narodowości lektora, wszyscy są „native speakerami” . Dzięki temu dzieci  bardzo szybko przyswajają prawidłową wymowę , akcent i intonację. Sprawnie opanowują podstawowe zwroty potrzebne  w codziennej komunikacji i potrafią zastosować je w odpowiednich kontekstach.

Zarówno w żłobku jak i w przedszkolu na zajęciach stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe, tak bliskie dzieciom w wieku żłobkowo-przedszkolnym.

Nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, tworzy się trójwymiarowy kontekst, w którym łatwo osadza się konkretne zastosowania. Dzieci zapamiętując dane wyrażenie, kojarzą je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.